Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 12.10.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010

WIB.4002-63b/2010 

OBWIESZCZENIE
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu
z dnia 12 października 2023 r.

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 49a oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 4/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 11.01.2011 r., znak sprawy WIB.JS-4002-63/10 w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego – drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową (działka 5/46, 5/42, 5/44) prowadzącej do zjazdu z Al. Przyjaźni do zespołu 3 budynków mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na działce nr 5/50 przy Al. Przyjaźni w Opolu tut. Organ zakończył postępowanie dowodowe, a strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w dniu 9 listopada 2023 r. Godzinę swojego ewentualnego przybycia należy uzgodnić telefonicznie. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Jeżeli natomiast strony do wyżej wymienionego dnia nie wskażą nowych istotnych dla sprawy okoliczności lub dowodów, ani nie skorzystają z możliwości wglądu do akt sprawy – to tut. Organ do dnia 8 grudnia 2023 r., wyda stosowne rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 12 października 2023 r. do dnia 26 października 2023 r.

Z treścią zawiadomienia oraz materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (II piętro), 45-005 Opole.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • w pobliżu przedsięwzięcia, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (www.bip.pinb.opole.pl).

Mirosław Domański
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu