Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostają na stronie linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

   Serwis Dziennik Ustaw
   Serwis Monitora Polskiego


Pozwoli to na wgląd i pobieranie w formie dokumentu elektronicznego całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu.

 

Poniżej zamieszczone są ujednolicone akty prawne o podstawowym znaczeniu dla działania PINB w Opolu: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa)

 

Informacje o treści innych aktów prawnych dostępne są w:       Internetowym Serwisie Aktów Prawnych