Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 11.09.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010

WIB.4002-63b/2010 

OBWIESZCZENIE
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu
z dnia 11 września 2023 r.

          Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 49a oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 4/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 11.01.2011 r., znak sprawy WIB.JS-4002-63/10 w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego – drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową (działka 5/46, 5/42, 5/44) prowadzącej do zjazdu z Al. Przyjaźni do zespołu 3 budynków mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na działce nr 5/50 przy Al. Przyjaźni w Opolu w dniu 2 października 2023 r. o godz. 9:00 oraz 10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (II piętro), 45-005 Opole odbędą się przesłuchania świadków.

Informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 79 § 2 k.p.a. strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 25 września 2023 r.

Z treścią zawiadomienia oraz materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (II piętro), 45-005 Opole.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • w pobliżu przedsięwzięcia, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (www.bip.pinb.opole.pl).

Alicja Nawrot
Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu